ما اجازه نمی دهیم به کجا می رود؟؟؟

                                                          هوالحق

همایش های ما اجازه نمی دهیم از دیروز در مشهد مقدس شروع شد و به کل کشور مطمینا سرایت می کند

این همه خروش ملت علیه دولت در سال همدلی و همزبانی از کجا ریشه می گیرد ؟؟؟؟

دولت در مقابل این هجمه چه می کند؟؟؟؟

سوال خیلی زیاده ولی جواب!!!!!!!!!

به نظر برخی دولت تنها از سر لج و لج بازی با منتقدین و مخالفین خودش هنوز پای میز مذاکرات مانده.

وبرخی دیگر این پافشاری تنها به خاطر مخالفت با ولایت می دانند و می گویند چه دلیلی دارد دولت در سال همدلی و همزبانی ملت را به خیابان بکشاند؟؟؟؟

اما من می گویم دولت با نقشه ای زیرکانه این بلوا را به پا کرده تا ملت از نظام و اسلام دور شوند

اگر ملت از نظام و اسلام دور شوند چه اتفاقی می افتد؟؟؟؟

دو پایه ی اصلی نظام و اسلام یعنی گذشته سرخ و اینده سبز برای مردم کم اهمیت می شود و نظام سست می شود

از طرف دیگه اگه در شرایط کنونی پایه های نظام بلغزد داعش که در حال حاظر ایران رو محاصره کرده به طمع میوفته و به داخل مرز ما می اید و ....

اگر دقیق نگاه کنیم از سیاستمدارانی همچون هاشمی و روحانی و... بعید نیست برای بقای خود دست به همچین حرکتی بزنند

/ 0 نظر / 23 بازدید