هوالحق

 

گروه اموزشی جهادی 313 همسنگر   از تمامی فعالین انقلابی در فضای مجازی دعوت همکاری می نماید 

در زمینه مقاله نویسی به تمامی دوستان نیازمندیم 

جهت همکاری نمونه ای از مقاله هایتان به همراه مشخصات فردی و سایت هایی که در گذشته همکاری داشته اید را 

به ایمیل                                                                                                                                    mohamadansari1374@gmail.com 

ارسال نمایید.

 

 

با تشکر مدیریت #313همسنگر#